Miasto Łomża rozbudowuje sieć czujników jakości powietrza

W Łomży uruchomiony został kolejny czujniki jakości powietrza – smogu. Czujnik został umieszczony na budynku szkoły podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 40 A. Szkoła podstawowa nr 5, to kolejna szkoła wyposażona w czujniki smogu. W 2019 roku pierwszy czujnik został zamontowany na budynku szkoły podstawowej nr 2, przy ul. Pięknej 2.

Smog w okresie zimowym i w czasie sezonu grzewczego występuje na terenie całego kraju, także w Łomży. Czujniki zostały zainstalowane w trosce o zdrowie uczniów i mieszkańców miasta oraz z celu budowania świadomości i edukacji na temat jakości powietrza.

Laserowy czujnik smogu, w sposób ciągły 24 godziny na dobę, monitoruje jakość powietrza na w tym najważniejsze pyły zawieszone PM1, PM2.5 i PM10. Czujniki aktualizują informacje co 5 minut.

Do tej pory na terenie naszego miasta znajdowała się tylko jedna stacja pomiaru jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska a w 2019 roku Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamontowała 4 czujniki na swoich zasobach.

Dzisiaj w mieście znajduje się 6 czujników Smog Control oraz jeden czujniki WIOŚ, a dane o jakości powietrza z wszystkich czujników w Łomży można śledzić na mapie pod adresem www.smogcontrol.eu/mapa/smog.html oraz pod tym samym adresem w przeglądarce telefonu komórkowego.