Informacja dla Gmin

Jak informować o realizacji Programu Czyste Powietrze w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

Zgodnie z zapisami Porozumienia zawieranego pomiędzy samorządami, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska, Gmina jako podmiot zaangażowany do realizacji zadań określonych w Porozumieniu, w ramach wdrażania Programu „Czyste Powietrze”, jest zobowiązana stosować zasady informacji i promocji zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej.

Wskazane zasady, w tym oznaczanie zestawieniem znaków: znak Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, barwy RP oraz znak NextGenerationEU, należy stosować do wszystkich nowych oraz aktualizowanych materiałów informacyjno-promocyjnych, w szczególności w zakresie:

 • tablicy dla gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu Czyste Powietrze oraz roll-upów;
 • ulotek oraz broszur, które są dostępne na stronie internetowej do pobrania;
 • tablicy informacyjnej zawierającej oznakowanie Programu „Czyste Powietrze”, w tym liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz sumaryczną kwotę wypłaconych dotacji;
 • innych materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Programu.

Oznakowania KPO należy także stosować na gminnej stronie internetowej, w miejscu, gdzie publikowane są informacje o Programie „Czyste Powietrze”.

 Gminy zobowiązane są do stałego informowania o przebiegu realizacji Programu. Aby ułatwić sobie to zadanie, a jednocześnie prezentować zawsze aktualne wyniki w ciekawy i nowoczesny sposób, można wykorzystać elektroniczne tablice LED, których zakup można sfinansować ze środków Programu Czyste Powietrze.

Załącznik nr 4 do Porozumienia określa wymagania i koszty kwalifikowane w ramach zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego.

W ramach wydatków kwalifikowanych, Gmina może sfinansować m.in.:

1.  Elektroniczne tablice informacyjne z możliwością aktualizacji danych dotyczących przebiegu Programu.

2.  Zakup i serwis czujników jakości powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych. Abonament do czujników jakości powietrza (rozumiany jako serwis) jest kwalifikowalny, jedynie razem z czujnikami zakupionymi w ramach porozumienia.

3.  Organizację spotkań informacyjnych z zakresu Programu i ochrony powietrza (wynajem pomieszczeń, catering, wynagrodzenie prelegentów, materiały edukacyjne na potrzeby spotkań np. zestawy zawierające ulotki, długopisy, teczki, notatnik papierowy).

Taka tablica elektroniczna, zakupiona w ramach Programu, jest prosta w obsłudze i daje szerokie możliwości 
informacyjno-promocyjne dla Gminy.

Zgodnie z zapisami Porozumienia, Gmina powinna informować o przebiegu realizacji Programu w opisany sposób, z uwzględnieniem konkretnych informacji, które musza być prezentowane.

Wymogi te zostały wskazane z Aneksie

Zamieszczenie oznakowania Programu „Czyste Powietrze” w formie tablicy informacyjnej w widocznym i ogólnodostępnym miejscu na budynku lub przed budynkiem Urzędu Gminy z informacjami:

1. Nazwą Programu z grafiką Programu,

2. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

3. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji.

Dane liczbowe muszą być aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW, w terminie 5 dni roboczych od ich udostępnienia.

Dlaczego warto zakupić elektroniczną tablice LED?
 1. Gmina musi informować o przebiegu Programu, tablica Led daje jej taką możliwość, w nowoczesny i atrakcyjny sposób.
 2. Łatwy sposób aktualizacji danych. Nasza firma umieści takie dane, wystarczy przesłać do nas informacje mailem (zrobimy to za Państwa)
 3. Bezpłatna aktualizacja danych na tablicy
 4. Logotypy i informacje będą widoczne i dobrze wyeksponowane
 5. Tablica przykuwa wizualnie uwagę odbiorców
 6. Tablicę można zamówić w wielu rozmiarach dopasowanych do Państwa potrzeb
 7. Tablice można wykorzystać także do promocji Gminy, ważnych wydarzeń z życia Gminy i do prowadzenia komunikacji z mieszkańcami
 8. Zamontowaliśmy już kilkadziesiąt takich tablic na terenie całej Polski.

Zobacz film z naszymi realizacjami