EKRANY LED WIZUALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Aby wzmocnić przekaz informacyjny, dotyczący jakości powietrza i poinformować jak najszerszą grupę mieszkańców, montujemy na budynkach gminnych, szkołach i urzędach tablice informacyjne LED.

krany LED, to świetna alternatywa dla osób starszych, nieposiadających smartfonów i dostępu do internetu. Ekran to także ważne miejsce informacji o istotnych wydarzeniach w gminie.
Wykorzystaj ekran do promocji gminy!

PARAMETRY PYŁÓW

Jakości powietrza, stężenia pyłów zawieszonych.

DANE METEOROLOGICZNE

Aktualne dane o temperaturze, ciśnieniu atmosferycznym czy wilgotności powietrza

DANE UŻYTKOWE

Np. czas czy data

PROSTA INSTALACJA I INTEGRACJA

Nasza wyspecjalizowana ekipa monterska, zamontuje ekran w kilka godzin. Wszystkie dane widoczne są na ekranie zaraz po instalacji.

DANE NA ŻYCZENIE

Istnieje możliwość wyświetlania dowolnych danych np.: – ważne komunikaty dla mieszkańców – ważne komunikaty z życia samorządu

AUTO JASNOŚĆ

Ekrany są odporne na warunki atmosferyczne. Wysoka jasność zapewnia czytelność w słońcu. Funkcją automatycznej regulacji jasności dostosowuję jej poziom do warunków atmosferycznych, tak aby nie oślepiać kierowców nocą oraz w pochmurne dni.

NASZE REALIZACJE

Gmina Somonino instaluje czujnik smogu i tablicę LED

oraz realizuje obowiązki promocyjne w ramach Programu Czyste Powietrze

Urząd Gminy w Somoninie zdecydował się uruchomić laserowy czujnik smogu firmy Smog Control. Czujnik został zamontowany na budynku szkoły podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czujnik w czasie rzeczywistym mierzy stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. Dodatkowo urządzenie informuje o temperaturze, ciśnieniu
i wilgotności powietrza. Dane te można sprawdzać w komputerze, na mapie jakości powietrza, a także w bezpłatnej aplikacji na smartfonie.

Gmina zdecydowała się także na instalację, na budynku siedziby gminy, ekranu LED, na którym wizualizowane są parametry jakości powietrza. Na ekranie, wyświetlane są także informacje o przebiegu realizacji Programu Czyste Powietrze, takie jak: ilość złożonych wniosków o dofinansowanie oraz kwota wypłaconych dotacji w ramach Programu. Zakup został sfinansowany ze środków Programu Czyste Powietrze.

Zakupiliśmy tablicę LED, ponieważ w ramach obowiązków związanych z wdrażaniem Programu Czyste Powietrze, jesteśmy zobligowani do informowania o przebiegu jego realizacji, w tym o ilości złożonych wniosków przez mieszkańców naszej gminy, jak również o bieżących kwotach wypłaconych dotacji. Tablica została sfinansowana ze środków Programu Czyste Powietrze i zamontowana na budynku gminy, tak aby była dla wszystkich dobrze widoczna.
Marian Kowalewski
Wójt Gminy Somonino