Nowe czujniki jakości powietrza w Sanoku, w ramach projektu „Stwórzmy klimat na dobry klimat”

Dzięki realizacji projektu „Stwórzmy klimat na dobry klimat”, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW, Gmina Sanok zakupiła system czujników, umożliwiający monitoring powietrza.

Gmina, we współpracy z naszą firmą uruchomiła nowe czujniki jakości powietrza – smogu w wybranych lokalizacjach.

W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy zainstalowano pięć czujników, które w sposób ciągły (24 godziny na dobę), monitorują stan powietrza w obrębie wybranych lokalizacji. Czujniki mierzą stężenie pyłów PM1, PM2.5 i PM10 i wskazują wyniki według oficjalnych norm zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia.

Dodatkowo czujniki zanieczyszczeń wskazują dane pomiarowe takie jak temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, temperaturę odczuwalną powietrza, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne. Powyższe dane zbierane są przez czujnik co 5 minut i prezentowane na mapie lokalizacji czujników co 15 minut.

Sensory zlokalizowane są w obrębie adresów:

  1.  Wiejski Dom Kultury w Niebieszczanach
  2. Wiejski Dom Kultury w Pisarowcach
  3. Wiejski Dom Kultury w Zabłotcach
  4. Wiejski Dom Kultury w Załużu
  5. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce

Dane można sprawdzać także na stronie internetowej gminy (umieszczony na górnym banerze strony widget SmogControl, który w czasie rzeczywistym informuje o poziomach zanieczyszczeń).

Więcej informacji na stronie Gminy: https://gminasanok.pl/