Zmiany w Programie Czyste Powietrze

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało wprowadzenie szeregu zmian w ramach odświeżonego Programu Czyste Powietrze.

Do najważniejszych należeć będą m.in.:

1. Zwiększenie dofinansowania:

 • Podniesienie maksymalnej kwoty dotacji do 135 000 zł dla kompleksowej termomodernizacji.
 • Wprowadzenie dotacji do 30 000 zł na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

2. Uproszczenie procedur:

 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
 • Możliwość składania wniosków o dofinansowanie przed rozpoczęciem inwestycji.

3. Rozszerzenie zakresu dofinansowania:

 • Włączenie do programu budynków wielorodzinnych.
 • Możliwość dofinansowania montażu pomp ciepła powietrze-woda.
 • Możliwość dofinansowania kosztów demontażu starych kotłów.

4. Zaostrzenie kryteriów:

 • Wprowadzenie wymogów dotyczących efektywności energetycznej budynków po termomodernizacji.
 • Podniesienie minimalnego dochodu beneficjentów.

5. Nowe formy dofinansowania:

 • Wprowadzenie dotacji na częściową termomodernizację.
 • Możliwość dofinansowania w formie pożyczek.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe zmiany są na razie na etapie zapowiedzi i nie zostały jeszcze zatwierdzone. Ostateczny kształt programu Czyste Powietrze po 2024 roku poznamy prawdopodobnie w połowie roku.

Więcej informacji pojawi się już wkrótce na stronach internetowych Ministerstwa oraz  programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl oraz na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.