Co to jest smog?

Słowo smog pochodzi z języka angielskiego i jest połączeniem dwóch słów smoke (dym) oraz fog (mgła). Te dwa wyrazy doskonale określają to zjawisko, ponieważ smog jest właśnie połączeniem dymu i mgły. Smog powstaje w skutek działalności człowieka.
Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, który pojawia się przy równocześnym występowaniu wysokiej emisji zanieczyszczeń i niekorzystnych warunków atmosferycznych, niskiej temperatury, mgły i braku wiatru.
W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami smogu. Pierwszy to „smog londyński”, występujący najczęściej od listopada do marca i mający związek z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Jest on spowodowany niską emisją i połączeniem szkodliwych związków chemicznych jak tlenki siarki i azotu oraz pyłów zawieszonych, na które składają się różne substancje toksyczne w tym groźny, rakotwórczy benzoalfapiren, który wydziela się podczas spalania węgla, (zwłaszcza tego złej jakości), drewna i śmieci (zwłaszcza tworzyw sztucznych typu PET). Za występowanie tego rodzaju smogu odpowiada odwrócenie temperatur tzw. inwersja, która polega na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością.
Drugim rodzajem smogu, występującym najczęściej latem, jest smog fotochemiczny, nazywany smogiem „Los Angeles”.
W jego skład wchodzą tlenki węgla, azotu i węglowodorów. Występuję on w miesiącach letnich, przy bezwietrznym i słonecznym dniu i przy dużym natężeniu ruchu ulicznego. Smog „Los Angeles” powstaje w skutek reakcji spalin ze światłem słonecznym. W jej wyniku powstaje toksyczna cząstka tlenu tzw. ozon troposferyczny, który przy wysokim stężeniu wywołuje senność, wzrost ciśnienia i ból głowy.
Ten typ smogu obserwuje się głównie w dużych miastach, w których występuje duży ruch samochodowy.