Główny składnik smogu. Czym są pyły zawieszone?

Statystyki dotyczące skutków występowania smogu są alarmujące. W Polsce z powodu powietrza złej jakości umiera rocznie około 45 tys. osób. Według raportów ONZ, z powodu smogu długość życia przeciętnego Polaka jest krótszy od 9 do 12 miesięcy, a mieszkańcy śląska żyją krócej nawet o ponad rok.
Pyły zawieszone to zlepek różnych substancji chemicznych takich jak metale ciężkie – rtęć, arsen, nikiel i kadm, a także trujące dioksyny i oraz m.in.: niezwykle groźny, rakotwórczy benzoalfapiren.
Cząsteczki pyłów zawieszonych są bardzo małe i lekkie. Rozróżniamy dwa najczęściej występujące pyłki zawieszone o średnicach 2.5 i 10 mikrometrów. Pyłek PM2.5 ma średnicę mniejszą niż 2.5 mikrometra, to jest jedna dwudziesta grubości ludzkiego włosa. Natomiast średnica pyłków PM10 nie przekracza 10 mikrometrów, czyli jednej piątej grubości włosa.
Jeden mikrometr to jedna milionowa metra, czyli 1/1000 minimetra, natomiast średnica ludzkiego włosa to około 50-80 mikrometrów.
To właśnie z powodu ich bardzo małych rozmiarów, pyły zawieszone przenikają tak łatwo do naszych płuc i krwiobiegu i są tak niebezpieczne dla człowieka, a szczególnie dla osób starszych i dzieci.