Pracodawcy Pomorza z czujnikiem smogu

Logo PPPracodawcy Pomorza, uruchomili na budynku siedziby przy ul. Aleja Zwycięstwa 24, czujnik jakości powietrza.
Smog w okresie zimowym i w czasie sezonu grzewczego występuję na terenie całego kraju, także we Gdańsku. Ekspozycja na pyły zawieszone będące składnikiem smogu niesie za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne oraz ma wpływ na nasze codzienne samopoczucie. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości wokół problemu czystego powietrza i wspieranie wszelkich inicjatyw, które mają pozytywny wpływ na poprawę jego jakości.

Laserowy czujniki jakości powietrza, w sposób ciągły, 24 godziny na dobę, monitoruje stan powietrza w obrębie siedziby biura organizacji. Czujnik mierzy stężenie pyłów PM1, PM2.5 i PM10 i wskazuje wyniki według oficjalnych norm zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia.

 *  *  *

„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Funkcjonuje od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Posiadam status organizacji reprezentatywnej, przez co mamy bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym.
Organizacja Zrzesza blisko 1000 przedsiębiorstw o niezwykle szerokim profilu działalności. Wśród członków znajdują się mikroprzedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny. Te firmy to przedstawiciele niemal wszystkich branż, jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz instytucje kulturalne.