Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy przyjęci do Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie zmian, nagłaśnianie ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia.

Jednym z głównych założeń jakie przyświeca powołaniu Stowarzyszeniu jest także edukacja społeczeństwa, mająca na celu przybliżenie korzyści z ekologicznego trybu życia.
Dla nas jest to także bardzo ważny element działalności, ponieważ poprzez edukację i budowanie świadomości chcemy wypływać na poprawę jakości środowiska, w którym żyjemy.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu można przeczytać na stronie internetowej www.programczystapolska.pl