Wójt Gminy Żółkiewka, Jacek Lis – poprawa jakości powietrza, to poprawa naszego zdrowia

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z wójtem gminy Żółkiewka, panem Jackiem Lisem dotyczącym monitoringu jakości powietrza i działań edukacyjnych związanych z programem Czyste Powietrze.

Jakie największe wyzwania stoją dzisiaj przed Gminą w kontekście problematyki jakości powietrza? 

Największym wyzwaniem na dzisiaj, jest wymiana starych pieców tzw. „kopciuchów” na nowoczesne i przyjazne dla środowiska. Pragnąc wesprzeć mieszkańców w tej decyzji, podpisaliśmy porozumienie z WFOŚIGW w Lublinie i uruchomiliśmy w naszym urzędzie gminy punkt informacyjny programu Czyste Powietrze.

W ramach programu Czyste Powietrze, można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego. Punkt informacyjny umożliwia uzyskanie informacji o programie, złożenie wniosku i rozliczenie go.

Na jego działanie uzyskaliśmy dotacje, którą między innymi przeznaczamy na działania edukacyjne.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na uruchomienie czujnika jakości powietrza? 

Doszliśmy do wniosku, że spośród wielu możliwości wydatkowania tej kwoty, zakup czujnika jakości powietrza będzie miał największe oddziaływanie edukacyjne.

W jaki sposób będą Państwo wykorzystywali te dane?

Mieszkańcy, w każdej chwili mają możliwość sprawdzenia stanu powietrza odczytując go z wyświetlacza umieszczonego na budynku urzędu gminy lub ze specjalnej wtyczki umieszczonej na naszej stronie internetowej lub z ogólnodostępnej mapy w Internecie czy aplikacji mobilnej.

Odczyty z czujnika pokażą mieszkańcom, że jakość powietrza w naszej gminie niestety jest nienajlepsza i należy podjąć działania zmierzające do jego poprawy. Mam nadzieje, że mieszkańcy widząc odczyty z czujnika, będą bardziej skłonni do wymiany starych pieców, co zaowocuje poprawą czystości powietrza i co z tym się wiąże, poprawą naszego zdrowia.