3 czujniki jakości powietrza w Gminie Skąpe

Gmina Skąpe (woj. lubuskie) zainstalowała 3 czujniki jakości powietrza, wraz z trzema kolorowymi tablicami LED.

Czujniki zostały umieszczone na budynkach

  • Szkoły podstawowej w Międzylesiu
  • Szkoły podstawowej w Ołoboku
  • Szkoły podstawowej w Radoszynie

Projekt pt. „Edukacja antysmogowa w Gminie Skąpe”, został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Czujniki będą wskazywać następujące dane pomiarowe, min.:

  • stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10
  • temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza
  • temperaturę odczuwalną wyrażoną w stopniach Celsjusza
  • wilgotność powietrza
  • ciśnienie atmosferyczne

Wraz z czujnikami i tablicami zewnętrznymi, gmina zainstalowała i uruchomiła monitory wewnętrzne, na których będą także wyświetlane wyniki pomiarów.

Gmina Skąpe położona jest na zachodzie Polski, w środkowej części Województwa Lubuskiego, w powiecie świebodzińskim. Ważnym elementem usytuowania gminy jest bliskie sąsiedztwo z zachodnią granicą Polski, z przejściami granicznymi w Słubicach i Gubinku, w odległości 60-70 km. Gminę zamieszkuje około 5,5 tys. osób.
Więcej informacji i gminie można znaleźć na stronie https://www.skape.pl